historia

Företagshus grundades 1976. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter belägna i Malmö, Landskrona, Löddeköpinge, Eslöv, Kävlinge och Tollarp i Skåne. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 120 000 kvm fördelat på kontors-, produktions-, utbildnings- och lagerlokaler.

En del av våra fastigheter är uppförda i egen regi, men i huvudsak har vi förvärvat fastigheterna. Samtliga av dessa har löpande genomgått en förädling via kvalitetsrenoveringar. De förvaltas med ett långsiktigt perspektiv och vi anpassar lokalerna med enkelhet efter hyresgästens behov med egen personal.

Steget före i fråga om anpassning och service

Vi har en omfattande logistikverksamhet åt hyresgästerna och det har varit en unik lyckad kombination med fastighetsförvaltning. Detta ökar trivsel och trygghet för våra hyresgäster.

Genom att få hyresgästerna att trivas, genom hög anpassningsgrad och i en nära dialog med dem, känner de delaktighet i fastigheten och är måna om den. Våra hyresgäster skall alltid kunna förvänta sig att vi ligger steget före i fråga m underhåll, anpassning och service. Som bekräftelse på detta har vi hyresgäster som har varit oss trogna i många år.

Alla tjänar på välskötta fastigheter. Med detta synsätt vill vi utveckla vår vinnande affärsidé tillsammans med nya och befintliga hyresgäster. Vi ser oss själva som ett innovativt, stabilt och välskött fastighetsbolag.

Leif Andersson, grundare och ägare