Denna fantastiska fastighet byggdes 1929 och användes tidigare som kloster där nunnorna tog hand om utsatta barn och kvinnor.

Vår ambition är att utveckla fastigheten till Palmas bästa skollokaler. Tomten erbjuder enorma utomhusytor med basketplan, fotbollsplan, fruktträdgård och parkering.

Vi har nu påbörjat anpassningen av lokalerna till vår blivande hyresgäst. Vem hyresgästen är får vi återkomma till lite senare.