Proffs på fastighetsförvaltning!

Företagshus grundades i Löddeköpinge 1976 av Leif Andersson. Drygt 40 år senare är vi fortfarande ett privatägt familjeföretag med Leif Andersson som styrelseordförande och hans dotter Ulrika som VD.

Likt många andra familjeföretag ser vi oss inte som ägare, utan snarare som förvaltare av kommande generationers tillgångar. Det betyder att vi tänker långsiktigt i allt vi gör, vilket även inkluderar våra anställda som vi hoppas kommer att stanna länge inom familjen.

Tillsammans är vi Företagshus! Skånes mest familjära fastighetsbolag!

”Våra hyresgäster har varit oss trogna i många år. Det ser vi som ett kvitto på att alla tjänar på välskötta fastigheter”

Leif Andersson, grundare och huvudägare

Mer om Företagshus historia

När Leif Andersson köpte sin första kommersiella fastighet kunde han bara drömma om att ett par decennier senare få förvalta hela 130 000 kvadratmeter! Under åren har vi låtit bygga nytt, men framför allt har vi satsat på att förvärva äldre industrifastigheter, eftersom vi tycker om att förädla genom kvalitetsrenoveringar.

Eftersom Leif även bedrev åkeriverksamhet, kändes det naturligt att tidigt inkludera logistiktjänster i Företagshus erbjudande. Och när vi på 1980-talet introducerade tjänsten ”bemannat lager” förstod vi att vi hade skapat ett helgjutet, och för regionen unikt, erbjudande. Det man idag kallar 3PL eller tredjepartslogistik.

För våra kunders trygghet har vi valt att äga hela affären, det vill säga äga, förvalta och utveckla i egen regi. Det ger nära och goda relationer med er kunder och en möjlighet för oss att ligga steget före i fråga om underhåll och anpassningar.

Företagshus erbjudande

Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Skåne. Beståndet består av allt från samhällsfastigheter, lager- och logistiklokaler till mindre kontorslokaler och kontorshotell för småföretagare.

Vi erbjuder fullständig lagerservice genom att ta emot, distribuera, hantera och magasinera våra hyresgästers gods. Vi har 12 anställda och ett fastighetsbestånd som uppgår till cirka 130 000 kvm.

Vision

“Att vara Skånes mest familjära fastighetsbolag”

Affärsidé

“Att skapa långsiktiga och hållbara värden för våra kunder genom att utveckla och förvalta egna kommersiella fastigheter”